Büyük İşletme Olmak


İNOVASYON YENİLİK VE YENİCİLİK
ÖZET
İnsanların hem zevkleri hemde tercihlerinde görülen önemli değişiklikler ve farklılıklar üretim,rekabet ve fiyat kısmında ilginç gelişmeler ortaya çıkarmakta ve işletmelerin bu süreçte devam edebilmeleri için değişik çabalar içine girmesine neden olur.Rekabet aslında işletmeleri kamçılayan en önemli özelliktir diyebiliriz,işletmelerin kabiliyetlerini ve kaynaklarını doğal ve rahat bir sürece yaymaları bir zorunluluk olmuştur.Ama işletmeleri özellikle ayakta tutan ve bel kemiği olarak görülen önemli faktör ise yeniliklerdir.İşletmelerin dünya çapında ve kendi ülkelerinde başarıyla işini sürdürebilmesi ve rekabete girebilmesi için sürekli üretim halindeki olduğu ürünleri yenileyerek,geliştirerek devam etmektir.
Günümüzde bu rekabet ortamında bir anda gelişip büyüyen işletmeler özellikle araştırma ve geliştirmeye(AR-GE)önem vermektedir.Bu işletmeler günümüz insanlarına ve hayatına her zaman güncel bir bakış açısıyla yaklaşma konusunda işlerinin ilk adımı olarak görürler.Araştırma ve geliştirme önem verilirse hem insanların ihtiyaçlarını arzlarını doğru bir şekilde tespit edilirse bu size hem pazarda hem de rekabet ortamında bir adım öne geçmenizi sağlar.Çağımızda her an bir şeyler yenileniyor hem de çok hızlı bir biçimde bundan dolayı böyle bir iş hayatında rekabete ortak olmak için araştırma ve geliştirmeye büyük önem verilmesini sağlıyor.
Anahtar Kelimeler:Araştırma-Geliştirme(AR-GE),Yenilik,Rekabet
SUMMARY
People in both pleasures and seen significant changes and differences in the choice of production, competition and price section of interesting developments will occur and businesses can continue this process for different causes it to enter into the effort. The most important competition is the fact that we can say that stimulates businesses, enterprises capabilities and resources, natural and relaxed has been a necessity, as long as the spread. But businesses are seen as particularly important and backbone that keeps factor is innovation. Businesses worldwide and to continue your work successfully in their own countries and in order to enter the competition is in the form of products renewing, continuous production is to continue improving.
Today, these evolve and growing businesses at a time in a competitive environment, especially in research and development (r & d). These businesses present to his people and always up to date with a view to the first step of the work about the approach. Given the importance of research and development and to supply the needs of the people if it is determined that you correctly both the market and the competitive environment, select a step forward. In an era where every moment something refreshing in a way that is both very fast and that is why such a public competition in research and development to be of great importance to be given.
Keywords: Research And Development (R & D), Innovation, Competition
İNOVASYON NEDİR?
İnovasyon,bir fikri veya bir ürünü yapıp onun üzerinde yenilikler ve geliştirmeler yaparak pazarlanabilir hale getirme aşamasıdır.Sürekli ve hızlı bir şekilde değişen bu hayatta insanlar yaşamlarını sürdürmek ve daha rahat bir yaşam sürdürebilmek için yeni ürünler tasarlayıp daha rahat bir yaşam sürdürme çabasındalar.Aynı zamanda inovasyon işletmetlerin vazgeçilmezi çünkü sürekli tüketen bir toplum sürekli arz içinde bulunan bir dünya bunları hem karşılamak hemde aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önüne koymamak gerektiriyor.Şirketlerde bunu günümüzde çok iyi kullanıyor.Bunu başarmalarının birinci sebebi ise araştırma ve geliştirme süreci yani AR-GE inovasyonun bel kemiği diyebiliriz.
Yeniliğe ve hayat şartlarına uyan bir şirket günümüzde bu rekabet ortamında ayakta kalır fakat araştırma ve geliştirmeye önem vermeyen ve bunun sonucunda ürettiği ürünün geri dönüşünü alamayan şirketler iflas sürecine giriyor.İnovasyon aynı zamanda işletmelerin çalışanını ve müşteri profilini arttıran aynı zaman saygınlığını arttıran bir unsur haline gelmiştir.İşletmeler çevreye ve zamana uyum sağlamayı beceremezlerse rekabete girmek değil ayakta kalmal dahi imkansız hale gelecektir.İşletmeler araştırma ve geliştirme aşamasını birçok alanda kullanabiliyor yeni üretim yöntemleri ve hammadde bulmak ve mevcut maddeyi ve üretim yöntemlerini geliştirmek için yani işin her aşamasında işletmenin bel kemiği haline geliyor.AR-GE aynı zamanda ekonomidede önemli bir yer almakta bunun sonucundada ekonomik büyüme gerçekleşmektedir.AR-GE’nin amaçları maddeler halinde kısaca altta açıklayalım.
Yeni ürünler bulup bu ürünleri geliştirmek
Elinde bulunan ürünler için yeni kullanım alanları yaratmak
Yeni üretim teknikleri yaratmak ve mevcut durumdaki üretim tekniklerini geliştirmek
Rakiplerle aranızdaki rekabet gücünü korumak
Verimliliği arttırmak
Maaliyetleri mümkün olduğu kadar kaliteyi bozmadan düşürmek
İşveren ve işçi arasındaki ilişkilerin iyi olmasını sağlamak
AR-GE ikiye ayrılıyor bu iki parçada aynı zamanda ikiye ayrılıyor.İlk olarak araştırma türlerinden başlayalım.Araştırma hem temel hem de uygulamalı araştırmalar olarak ikiye ayrılır.Temel araştırma,elinizde bulunan saf bilgiye yeni bilgiler katmaktır.Temel araştırma ticari amaçlarla kullanılmamalı daha çok geliştirmek ve katmak için kullanılan bir aşamadır.Temel araştırmanın sonuçları arasında yeni ürünlerde ortaya çıkabilmektedir.
Uygulamalı araştırma elinizdeki bazı bilgilerin belli bir sorun ile karşılaşıldığında çözümlenmesi amacıyla kullanılmasını sağlar.Yani uygulamalı araştırma elinde olan ürünü bu sefer ticari amaç güderek iyileştirmek ve geliştirmektir.
Geliştirme türleri ise işe yaradığı alanlar temel ve uygulamalı araştırmalar sonucunda üretilecek maddeye her türlü madde,sistem,araç,sistem ve üretim yöntemini bulmak ve mevcut durumdakileri geliştirmektir.Bu tür aşamaları geçtikten sonra birde araştırma ve geliştirme aşamasının son halkalarından biri olan karar verme aşaması vardır.AR-GE konusunda verilen kararlar işletmenin tüm alanlarını etkilediği için karmaşık bir durum alabilir.Başarısız bir AR-GE yönetimi şikayetlere,düzensizliğe,sorunlara ve daha birçok işletmeye zarar verebilecek olaylara sebebiyet sağlayabilir.Yenilik eski zamanlarda bir icat yapmak yada bu ürünü ticari bir zekayla pazarlamak olarak görülmekteydi.Artık günümüz dünyasında yenilik bir kere değil sık sık gördüğümüz bir durum haline geldi çünkü bu rekabet ortamı bu süreci durmadan itekliyor ve şirketlerin kendini ayakta tutmalarını sağlamakta.İnovasyon yeni bir icat veya geliştirilerek bu ürünü ticari bir gelir elde edecek hale getirmek.Yeni ve geliştirilmiş bir ürün yeni düşüncelerden doğar.İnovasyon sürekliliği olan ve bu sürekliliği devam etme zorunluluğu bulunan bir süreç haline gelmiştir.Bu durum yüzünden ortaya çıkan her fikir,geliştirilebilecek her iş ve sonuç olarak işletmeye ayakta tutan rekabet halinde tutan her durum değerlendirilir.Araştırma ve geliştirme inovasyon için en önemli etkenlerden birisidir.AR-GE yapanları girişimcilik ruhu yoksa AR-GE zaten inovasyona dönüştürülemez.Ayrıca küreselleşme ekonomik değişimler sonucunda sınırları dahi aşan,piyasada çöküşte olan işletmeleri yeniden tahtta yerini almalarını sağlayan bir kavram haline gelmiştir.Küreselleşmenin en önemli faktörü ise dünya üzerindeki rekabetin herkes tarafından hissedilmesidir.İşletmeler sadece kendi ülkelerindeki ve çevrelerindeki işletmelerle değil tüm dünya ile rekabet etmek zorundalar.Bu durumda yine yenilik ve yenicilik yani inovasyon kavramları önplana çıkıyor.Yenilik işletmelerin bu küreselleşen dünyada rekabet üstünlüğünü elde etmesinde ve kar elde etmesinde güçlü bir silah haline gelmiştir.Yenilik günümüzde artık bir bilim ve teknoloji olarak algılanmıyor bir değer olarak algılanıyor bizde bu değere doğru bakış açısıyla yaklaşırsak hem işletmeler hem de bu işletmelerden faydalanan müşteri yarar sağlar.