Düzeltici Faaliyetlerin Etkin Olarak Kullanılmasında Firmalara Getireceği Avantajlar


Düzeltici Faaliyetlerin Etkin Olarak Kullanılmasında Firmalara Getireceği Avantajlar
Kalite Yönetim Sistemleri firmaların kurumsallaşması için oldukça önemli bir kavramdır. Kalite Yönetim Sistemleri ilk defa kurumlarda kullanılmaya başladığı andan itibaren eğer etkin olarak kullanılıyorsa firmalara kazandırdıkları açık ve net bir biçimde ortadadır.
Bugün Uluslar arası firmalara bakıldığında kalite alt yapılarının ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkar. Nitekim kalitenin tesadüf olmadığı Kalite Yönetim Sistemlerinin temel kavramları olarak sürekli iyileştirme, iç tetkik, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin kullanım sonuçları ile ortaya çıkar. Her bir parametrenin ayrı bir etkisi vardır. O yüzden mutlaka etkin olarak kullanılmasına asgari özen gösterilmeli ve iş tesadüflere bırakılmamalıdır.
Kalite Yönetim Sistemlerinin hangisi kullanılırsa kullanılsın hepsi hepsinde temel yapı aynıdır. Yani majör kavram olarak nitelendiren yöntemlerin uygulanması firmaları daima ileriye götürür ve bu hangi sistem olursa olsun değişmez.
Çünkü tüm yönetim sistemleri firmaların hatasız, en verimli biçimde üretim ve/veya hizmet sunması için ortaya çıkan kavramlardır.
Gerek ISO 9001: 2015, gerek 14001, gerek 18001 gibi kalite sistemlerinde ortak kavramlardan olan kısaca DÖF olarak belirtilen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetin yönetim sistemlerine avantajlarının neler olduğunu belirtmek gerekirse şunlar söylenebilir:
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler firmaların kendi yaptıkları hizmet ve/veya üretimlerin daha etkin sonuçlar ortaya çıkarması ve 0 ppm yani 0 hata ile çalışmasını öngören bir prosedür olup, zaten zorunlu bir prosedürdür.
Firmada gerek iş bazlı, gerek iletişim bazlı yapılan hataların tekrarlanmasının önüne düzeltici faaliyetler ile geçilir.
Firmada oluşması muhtemel hataların olmaması ise Önleyici Faaliyetler ile mümkündür.
Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse örneğin sizin firmanın pencere takan bir firma ise ve sürekli olarak pencere taktığınız müşterilerinizden kış aylarında pencerenizde şişme sorunu gibi bir şikayet alıyorsanız ve bunu kale almayıp, kış aylarında olur mantığı ile geçiştirip Düzeltici Faaliyet açıp nedenlerini araştırmazsanız bir süre sonra müşterilerinizi kaybedeceğiniz gibi, maliyetlerinizin yükseldiğini de fark edeceksiniz ki bu uzun vadede şirketinizi rakipleriniz karşısında dezavantajlı duruma düşürecektir.
Bir başka örnek olarak işe yeni başlayan elemanlarınızın firmaya adapte olma konusunda sorunlar yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız bu durumda Önleyici Faaliyet başlatmalı ve neden bu sorunun olabileceği gerçeği ile yüzleşmek durumundasınız. Bunu yapabildiğiniz takdirde firmanızda verimin arttığı, elemanlarınızın daha verimli çalıştığını görebileceksiniz. Böylesi bir durumda belki bir oryantasyon eğitimi, belki bir temel eğitim gibi aslında maliyet gerektirmeyen çözümler ile sorununuzu halledebilecek böylece işyerinizde çok daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceksiniz.
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler kalite yönetim sistemlerinin temeli olan sürekli iyileştirme ile doğrudan alakalı olan kavramlar olduğundan firmanın sürekli olarak kendini kontrol etmesini, buna bağlı olarak da kendini geliştirmesini sağlar.
Tüm bunların yanında etkin olarak kullanılan DÖF çalışmaları, yönetim sistemlerinin diğer parametrelerini de etkinleştirir ve kurumun ayaklarının yere çok daha sağlam basmasını sağlar.
Zaten zorunlu olması biraz da bunlardan dolayı ortaya çıkan bir konudur. O yüzden düzenli olarak mutlaka uygulanmalıdır.